HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

d.III,b.2,s.444  
(INDSENDT FORMENING)
Statsborgeren 28. juli 1836.

   Der maa sikkerlig være en Overflod paa Skurke her i Byen,
siden man vil applicere Skurkeportrætet i f. No. af Stats-
borgeren paa saamange Forskjellige. Man er kun uvis med
Hensyn til enkelte Træk, som synes at passe mindre, men er
ikke uvis om Den, man dog finder det mest passende paa, er
en Skurk eller ikke. Af Ti, jeg har talt med, har ikke mere end
Fire været enige. De Sex havde hver sine Skurke.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE