HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

RETTELSE
[AV TRYKKFEIL I SANGEN "ROUGET
DE L'ISLE"]
Statsborgeren 24. juli 1836.

   I nogle Exemplarer af forrige No. staar i Anmærkning til
Sangen "seer" læs: skrev. Og under samme Rubrik som denne
bør Igaars-Morgenbladets Bemærkning have Plads, at det ikke
var for 17de Mais Skyld Hr. Hagemann lod Musiken gaa. Hvor-
til en Sandhedens Fordølgelse, som Ingen tror, og som betager
Handlingen sit medborgerligen Fortjenstlige?
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE