HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

ARABISKE ORDSPROG
Skilling-Magazin 12. mars 1836.

   Tungen kan hugge Hovedet af.
Er din Ven af Honning, saa æd ham ikke ganske op.
Forraadet tager Skade, naar Kat og Muus ere Venner.
Rag din egen Kind, naar din Søn har faaet Barter.
Gjør dig selv eenøiet, naar du drager gjennem en Eenøiets Land.
Vær selv viis, dersom du er saa uheldig at have en taabelig Ven.
Forsag ikke det Hele, om du ikke kan styre det Hele.
Er du Ambolt, vær taalmodig. Er du Hammer, slaa lige til.
Rusten Raadgiver -- fiinblanket Raad.
Tiden lærer den, som har ingen Lærer.
Den, som gaaer igjennem Løgbedet, vil stinke deraf.
Den, som gjør sig selv til Klid, ville Fuglene plukke.
Dien bliver bitter ved Afvænnelse.
Om man end skal være ledig, saa vær du dog ikke ledig.
En Daare sælger Viingaarden og bygger en Viinpresse.
Det Figentræ, som seer paa et Figentræ, bliver frugtbart.
Tre Ting lægger Forstandens Beskaffenhed for Dagen: Bøger,
Foræringer og Budskaber.
Borget Kjole varmer ikke.
Døvstums Moder forstaaer Døvstums Sprog.
God Bog bedste Selskab.
Det korteste Besøg er det bedste.
Tag Tyven, før han tager dig!
d.III,b.2,s.359   Tømmermand kan synde og Snedker blive hængt.
At blive afvænt er svært for en Voxen.
Heller see Hovedet paa en Hund end Svandsen paa en Løve.
Henr. W -- .

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE