HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

DISCURS OM NORGE MELLEM EN UDLÆNDING
OG EN DÆMRING

(Indsendt.)

Statsborgeren 13. mars 1836.Udlændingen.
Hvad? "Norge" siger De? Hvor ligger dette Land?
Dæmringen.
Som Kraken svam det op saa stort i gamle Dage;
men sank -- Nu staaer der kun en ussel Pynt tilbage
midtunder Nordens Pol imellem Iis og Vand.
At den kan holde sig saalænge undres man;
thi sultne Ormekryb dybt i den Levning roder
Dog færdes der et Folk, som har de sære Noder
at suge sig en Ruus af Majens Straaleblik,
af hvem en Frihedsglands dets gyldne Klipper fik.
Udlændingen.
Det ei forundrer mig. Hvor spredtes Himlens Goder!
Dæmringen.
Saa tænke alle ei. Mig idetmindste gi'r
meer Glæde Naadens Lys --
Udlændingen.
                         -- Den Sol af Guldpapiir!
Dæmringen.
Nei Sol af Kroneguld. Og Folket bør alene
i denne sole sig paa sine frosne Stene.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE