HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

BEKJENDTGJØRELSE
Morgenbladet 20. jan. 1836.

   Da Flere tildele mig Æren af Forfatterskabet til Morgen-
bladsopsatsen "En Hypochondrists Betragtninger", bør jeg fra-
lægge mig det.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE