HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[FRALEGGELSE AV FORFATTERSKAPET
TIL EN ARTIKKEL]

(Indsendt.)

Statsborgeren 17. jan. 1836.

   Paa Grund af at Stykket i No. 7 -- 8 bruger Titler paa lite-
rære Frembringelser, som tilhøre Henrik Wergeland, troer
denne at burde fralægge sig Forfatterskabet eller enhver Deel-
tagelse i bemeldte Opsats.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE