HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[EN DANSK DOM OM FLINTOE]
Statsborgeren 15. nov. 1835.

   Det vil være af saameget større Interesse for Nordmænd at
erfare hvad man i Danmarks Hovedstad, der er riig paa Kunst-
nydelser, og derfor ikke let at tilfredsstille, fordeelagtigen døm-
mer om en af vore, som vi ere mindre end vante til at høre
Retfærdighed mod hvad Norskt er fra den Kant. Kjøbenhavns-
posten beretter: "Nogle for Tiden udstillede norske Panora-
maer af Landskabsmaleren Flintoe fra Kristiania fortjene i høi
Grad Publikums Opmærksomhed, ikke alene for de inposante
norske Naturskildringer, de fremstille, men tillige for deres her-
lige naturtroe Udførelse. Beskueren lærer her at kjende en
Natur, der i Storhed og kjæmpemæssige Former ikke staaer
tilbage for Sweitsernaturen. "Hurungtinderne paa Filefjeldet"
frembyde et forbausende Syn af en Række rædselfulde, vilde
og mægtige Bjergtoppe bedækkede med evig Snee og store
Iisbræer o. s. v."
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE