HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[INNLEDNINGSORD TIL EN "SANG, AFSJUNGEN
I OPDAL DEN 17DE MAI 1835"]
Statsborgeren 15. nov. 1835.

   Red. troer ogsaa at tilfredsstille sine Læsere ved Medde-
lelsen af en Sang, der, omend forfattet af en Bonde, i flere
lysende Træk af Poesie udmærker sig fra de almindelige.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE