HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

STUMPER
Samfundsbladet 11. april 1835.           R
ør mig ei, Herr Foged, for Christ og St. Peter!
           Man siger Eders Negle ere Magneter,
           at titusind Sølvspecier klæbe derved.
                 Og nu til Ulykke
           Jeg har just i Lommen et Sexskillingsstykke
           Saa kunde jeg blive hængende ved.
                                         S. S.


Stump.

           De nye Tider have
           Meget at opkaste af Mave
           som de gamle puttet i dem:
           inter alia et fidem.Stump.

           Før altid Cateketen Klaus
           det sjette Bud sprang over taus.
                 Nu pludselig
           -- o ve de arme Gjenters Øre --
           i Kirken man ei andet faaer at høre.
           -- Thi Klaus har nylig givtet sig.Den næseløse Næsvise.

                 En skam
           har Næsen bidt af ham;
                 men han igjen
           har Næsen bidt af den.

d.III,b.2,s.222  


Plato til Lais.

           Lais, i den nærmeste Vraa en Omfavnelse skjænke du mig!
                      Mig mindre udødelig gjør den, men mere udødelig dig.

                 Kjærlighed
           kun finder mellem lige Aasyn Sted.
                 Hvor sand maa da ei Klases Elskov være,
           som da han ikke fandt, og ei kan finde
           en Hun, der af hans Træk kun eet kan bære,
                 og dog forblive Qvinde,
           den Mands sin Elskov gav, som er
                 ham ligest: det, som han i Speilet seer.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE