HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

KATTEN OG MUSEN
(SYTTENDE-MAIS DIGT AF PEDER HALVORSEN)
Samfundsbladet 11. april 1835.Foreningen.

(Accompagnert ved at knibe en Kat i Rumpen eller med Violin.)           En gammel Kat, en stor, en graa
           (jeg troer, skam, den var blaa)
           med venligt Griin,
           med venlig Blinken, hexet ind
           i Øiets gule Blus,
           til liden Muus,
           der soled sig i Ro og Mag
           paa høien Tag
           fremlæspede: "Venskab Du drikke og Duus
           med Puus?"           "Ved Hundens Glam! Ved Maanens Glød!
           i Liv -- jeg svær -- og Død
           Fostbroderskab
           jeg rækker Dig i denne Lab.
           Da bliver Katte-Kloe
           Muus-Glavind jo?
           Dens Vejrhaar jo din Landsering
           Du lille Ting!
           Kryb ned blot, kryb ned! og Dig læg i min Klo
           til Ro!"           Ja sluttet blev Foreningen
           og Kat og Muus blev Ven.
           Hvor gik det? Ha!
           Hvor gik det? Hahahahaha!
          
d.III,b.2,s.217              Er Maanen klogere end
           Du selv, min Ven?
           Jeg veed det grant, den rødmed før!
           som Møe det bør.
           Nu bleg jo og flau som en dame a la mode
           er den.


           Det skede, og et Timerind
           laae Musen krum og stil,
           og lytted' til
           at Katten spandt paa Rokken sin
           sit Snurrururrerur.
           Men sin Natur
           ei Musen længer tøilegreb:
           -- en Quel den peeb.
           Da første Gang frygtelig mjauede Puus
           i Dur.           Flux stille blev den lille Muus,
           ja som en, som en Muus.
           Men engang -- ak!
           som Majens varme Straale stak,
           da, som af Noahs Ark
           fra Luft og Mark
           udvrimled Livet, lysted' og
           iblandt den Flok
           af Sommerens Fugle etcetera vor Muus
           et Spark.           Langt værre da, end førstegang
           i Musens Øre sang
           et rædsomt Mjau
           saa Echo toned togang: Au!
           men næste Vaar -- o Skræk!
           fra Rosenhæk
           fremgløded samme Sol, og gjør
           et Puds som før.
           Thi Sommerfugl flagred og Lærkerne sang
           som før.

d.III,b.2,s.218  

           Ja Sommerfugl og Kræ og Kryb,
                      kort Livets Alleslags
           op klatred strax
           paa Solens Straal fra lunken Dyb.
           Om Friheds milde Lyst
           Allivets Røst
           opsvulmed Sommerskyens Bryst,
           -- det spændtes ud
           -- ha, se som en jublende Svane der foer
           til Gud.           Ak! Musen, stakkels, er ei med,
           da Livet drog afsted.
           Jo Majens Soel
           i Smug faaer samme Kapriol.
           Da fraaded Kattens Tand;
           dens Blik blev Brand
           og Kloen langs ad Musen foer
           med blodigt Spoer.
           Da bævede Musen, fortvivlet den var
           deran.           Det Kattevenskab ønsked Muus
           i Fandens Vold barduus;
           ja ønsked sig
           paa Taget meget inderlig
           Sit tredie Rædsels-mjau
           da Katten gav
           Et Lynhviins Vee et Torden-Ha
           var Mjauet da.
           Siig Musen da krymped; om muligt, den blev
           meer flau.Intermezzo-Recitativ.

                 Bort nu Violin!
                 Din Qvint er for fiin.
           Den ligner det Blik, der skjærende seer
          
d.III,b.2,s.219              kun hvad der er nær og her,
                 microscopice grant,
                 kun hvad der er factice sandt.


           En Bas maa jeg have, hvis slørede Toner
                 hvis chaotiske Rungen
                 kan tyde de tunge
           Gestalter, som Øiet omskulme,
           de Fremtidens Kornmod, den Spaadom i Lyn,
           de Stjerner saa vildsomme, taagede,
                 halede, brogede,
                 de Bloddryp fra Skyen,
           fra et Ragnaroks lumrende Mulmen,
           fra et Daggrys blodrøde Ulmen.                 I Tidens Bug maa jeg stirre.
           Som Fosteret i Bækkenet øine de Dage
           der engang paa Solens Triumfatorhjul,
           som Verdens Beherskere skulle
           fra Evigheds Dybder fremrulle.
           Ufødt Udaad og Stordaad jeg skimter,
           Bedrifter, der skulle fra Muld
                 mod Himmelen rage
                 som Palm eller Stage
           jeg øiner i Dybet som Morildens Glimten.           Ah! Taler som Vinden, Gestalter som Skyer?
           Uskeete Bedrifter, ufødte Mænd
           De nærme sig, hvifte og hvifte og flyer?
           De nærme sig, sortne og blegne igjen.
                 Ved Haabet jeg leer
                 ved Ahnelsen gyser
           men stærkere bæver ei Tiden, der seer
           og føler og lider, end Skjalden, der ahner,
                 hvis lynslagne Øie belyser
           de bævrende Omrids af Alviljens Planer.           Vel, kom med en Bas! Historiker siden
                 Du, -- Slave af Tiden --
          
d.III,b.2,s.220              kan frit variere og udparcellere
                 min Rungen med din
                 Violin.


Kampen.

(til Bas)           Kattens Kloe saasnart
           med Lynets Fart
           den i Musen skar
           -- Musen (ja et Troldomsslag det var)
           blev en Gaupe.           Gaupen (som var Musen før) saasnart
           med Lynets Fart
           dens Klo i Katten skar
           -- Katten (ja et Troldomsslag det var)
           blev en Parder.           Parderen (som var Katten før) saasnart
           med Lynets Fart
           dens Klo i Gaupen skar
           -- Gaupen (ja et Troldomsslag det var)
           blev en Panther.           Panthren (som var Musen før) saasnart
           med Lynets Fart
           dens Klo i Pardren skar
           -- Pardren (ja et Troldomsslag det var)
           blev en Kongetiger.           Kongetigeren (som var Katten før) saasnart
           den Klo i Panthren skar
           -- Panthren (ja et Troldomsslag det var)
           blev en Løve. --           Og Løven (som var Musen før
                 i sorgfuldt Askeslør)
                 som Heklas Glød
                 sig reiser rød -- Eia! hvo tør
          
d.III,b.2,s.221                    sig reise opigjen?
                 Nu mjauer den.
                 Mon ei et Banner vaadt af Blod
                 dens Tunge er?
                 og Baunen dens Øie? og Krigerens Sværd
                 dens Kløer?
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE