HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

TROMMEVISE TIL DÆMRINGENS FORFATTER

(Indsendt.)

Statsborgeren, 7. des. 1834.

"Men hvor man ynder Piben kun og Trommen".
Norges Dæmring.           K
napt gives saa elendigt Skind,
                 Klang kan jo derfra komme.
           Thi flux den hviner Piben din,
                 saa buldrer Dahlses Tromme.
                       Omquæd.
      Paa Panden, for at rime,
            med knyttet Næve kime?
       -- saa faaes Klang af tomme
            Tromme.
d.III,b.2,s.199  

           Forvist det er en fæl Musik,
                            som bør forvises Staden
           En Hoben fiffig Pøbel fik
                 den sammen dog fra Gaden.
                       Omquæd.
      Paa Panden, o. s. v.           Som Trommens begge Huder I
                 og passe til hinanden.
           "Tilhører jydske Compagni"
                 i Messing staaer om Randen.
                       Omquæd.
      Paa Panden, o. s. v.           Det lyster norske Hænder nok
                 paa sligen Tromme spille.
           Ei heller skulde med en Stok
                 Revelljen lyde ilde.
                       Omquæd.
      Paa Panden, o. s. v.                       Nok et Trommevers.
           Hvor trommehuult er dog dit Værk,
                 fast Rimene du sliber.
           Buldr høit! buldr høit! Slaa Hvirvlen stærk;
                 thi hele Norden piber.
                       Omquæd.
      Paa Panden, o. s. v.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE