HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

BEMÆRKNINGER VED "NORGES DÆMRING
AF WELHAVEN".

(Indsendt.)

Statsborgeren, 30. nov. 1834.

1. "Og mangen Genius har Lænken slidt;
2. Men først naar Sydens Vaar hans Hjemvee svaler,
3. Og først naar Verden om hans Storhed taler,
4. Faaer den Forviste et Slags norsk Credit."           Ad. 1mum.
           "En Aand, som har sin Lænke slidt?"
                  -- Vi siden sige kunne,
           om Billedet vi bruge frit:
           det hentet er fra dit, og dit
                 igjen fra gale Hunde.           Ad. 2dum.
           Hvor Sydens Foraar svale kan,
                 Du i dit Nonsens lærer.
           Aha! nu er det klart, hvordan
           vort Nordens Vinters hede Brand
                 din Hjernemarg fortærer.           Ad. 3tium.
           Den Verden er ei meget stor,
                 som skal din Storhed mindes:
           Dahls Disk er Skrankerne derfor;
           dog knapt i bedre Forhold troer
                 jeg tvende Ting kan findes.

d.III,b.2,s.198  

           Ad. 4tum.
                      En Slags Credit forvist du har;
                 thi endnu ei betalt er
           den Løn, som Holberg jo beskar
                 en Statssatyr bestalter.           Nok En:
           Sært nok, at de Sonnetter blie
                 af Alle ei udskregne.
           Thi disse fixe Termini
           (d. e. din hele Poesi)
           de ere Alles egne.           Nok En:
           Dahl roser Jahnses Vand,
           "Før -- siger han som sand, --
           der var lidt Gruus og Sand
                 iblandt.
           Men nu maa man ham lade, at han har den Gave,
           at lade det saa tyndt som nogen Mand vil have."

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE