HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

d.III,b.2,s.200  
FORSKJELLIGE, ISANDHED COMPETENTE FOLKS
DOMME OVER "NORGES DÆMRING".

(Indsendt.)

Statsborgeren, 7. des. 1834.En:

S
in Fødeby med vammelt Jugl
      besudler Jahn i Vrede,
Men det er en elendig Fugl
      som smudser til sit Rede.
En Anden:
Ei! gyldent Snit paa sligen Sang!
      (Ligt hektisk Blus paa Kinden)
Den udenpaa til Guld har Trang,
      som mangler det forinden.
En Tredie:
At Riim -- men selv det bedste er tanketomt og huult --
      fra Jahnses Pen kan rinde, er ikke meget fuult.
Thi Den, som haardt sig piner, tidt.
      vil, uden Laxativ, nok producere lidt.
                              ...... -- (Fortsættes.)
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE