HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836


BEMÆRKNING VED OPSATSEN I FORRIGE NO.
BETITLET "NYHED".

(Indsendt.)

Statsborgeren 30. nov. 1834.

   Indsenderen finder, at Meningen i følgende Sætning: "Og
endelig ønske vi, at Justitsdepartementet ikke maatte finde
d.III,b.2,s.197   de attester om Mandens Færd, som findes i hine Akter, mere
paalidelige end de Embedsmænds, hvormed hans Ansøgninger
smykke sig" -- ikke er tydelig nok, fordi den giver Anledning
til at troe, at med hine Attester menes alene de Akterne ved-
lagte. Meningen er naturligviis, at disse Akters forskjellige
Beviser paa Angjældendes Brøde i flere Henseender afgiver
en Attestation om hans Færd,
som Folk turde finde paa-
lideligere end Embedsattesterne, hvormed hans Ansøgninger
smykke sig.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE