HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

N. M. AALHOLM

(Forfatter af "Vignetter af norske Digtere").
(Indsendt.)

Statsborgeren 1. des. 1833.



           S
tødt ud af Sanggudindens Dør
                 til Maleriet gik Du.
           Vi i din gamle Vandkoleur
                 paa Vers Vignetter fik nu.
                       Ecce.


           Men veed du ei, en Maler maa
                 ei mangle paa sit Øie.
           Hvor saae Du, da Du Jæger saae,
                 men Allum ei, den Høie?



           Hvor nydeligt, hvor flydeligt
                 hvert Træk i hver Vignette.
           Dog sees i alle -- jydeligt --
                 din egen Silhouette.
          
d.III,b.2,s.76                                Ecce qvam spydeligt,
                                   frydeligt og prydeligt
                             habitare fratres in unum!


           Af Skjaldes Rad Du stødtes ud.
                 (Dog le ad Bagateller)!
           Men Malerne -- jeg troer for Gud --
                 vil ikke ha'e dig heller.



           Forene dog de Kaster to
                 du vil i Riim-Vignette,
           i N. M. Aalholm Angelo
                 med Tasso sammenflette.
                             Ecce dog dette
                                   Nette i Vignette
                             habitare fratres in unum!



           Der hænger Krandse paa Parnas
                 for Malere og Skjalde
           Med een er selv Homer tilpas
                 Men Aalholm vil ha'e alle.



           Du staaer som Rhodos' Kobbermand
                 paa to Parnasets Tinder:
           Et Been paa hver; men Hov'det man
                 paa ingen av dem finder.



           Som Maler faaer du dette Blad;
                 som Mester i at rime
           fra Aabenraaers Hovedstad
                 Lidt af Satirens Lime.

d.III,b.2,s.77  

           Med den her paa Papirets Liin
                            Portrættet dit jeg sætter.
           Den Kost er langtifra saa fiin,
                 Hvormed du gjør Vignetter.

Peder Halvorsen.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE