HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

(LITERATUR).
HØISTRETFÆRDIG KRITIK OVER
MAANEDSSKRIVTET BIEN

(Indsendt.)

Statsborgeren 1. des. 1833.           H
vis Dumhed skulde borte bli'e
                 (Den Skade kan forvindes):
           jeg vædder alt paa det, at i
                 "Drakisten" din den findes.


           Af Vand er løben fuld din "Schacht",
                 (som ellers sjeldent, Hansen)!
           I "Kongereisens" Hui forlagt
                 blev al den sunde Sandsen.           Vort Publikums Taalmodighed
                 blev prøvet drøit i "Prøven".
           "Bortførelsen" tog Resten med,
                 skjøndt det nok kan behøv'en.

Peder Halvorsen.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE