HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

d.III,b.2,s.75  
AF PEER HALVORSENS NYE A. B. C.

(Indsendt.)

Statsborgeren 24. nov. 1833.

Læseøvelse:


           U
sandhed bør og have Sit af Tække
                      Thi ellers kan den selv en Aktor skrække.
           Qvasten paa en Klinge man kalder Portd'epee.
                 Deri vi Limen see
           hvormed udfeies alt Civilt af Krigersindet
           -- det Riis, som svider værst Nationerne paa Skindet.

           Paa samme Maade en Stodder tæres hen
                 af Luus og Lopper,
           fortæres fattig Stat (Exemplet skjænk mig, Ven!)
                 af altformange Tropper.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE