HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

AF PEER HALVORSEN SKOLEMESTERS NYE A. B. C

(Indsendt.)

Statsborgeren 10. nov. 1833.

Læseøvelser:


                 D
ødes Skaller at scalpere
                 Er mohavkisk Barbari.
                       Men det siger meget mere
                 Borgers Ryg med Sværd barbere
                       Mens der sidder Liv end i.
                 Strimler Borgerhud at skjære
                 Ud ved skarpt at sqadronere,
          
d.III,b.2,s.74                    Det forstaae de Fæe med Fjere,
                       Som man kalder Rytteri.
                 Flaae af en Nation dens Ære
                 Ved dens Grundlov at radere
                 Bort med hvasse Pennefjere,
                       Rettensmænd, det kunne I.
                 Saa scalpere Liig -- hvor fæiskt!
                 Men af Levende at krænge
                 Først hans Hud og saa hans Penge,
                 Paragraf af Lov at flænge
                        -- det er fiint og europæiskt.
           Le ei, ihvad du gjør, ad militærisk Nar!
           Thi da bli'r Staten rasende som var den Narrens Far.

           Sandheden er nagen, og tør ei lae sig see,
           Løgn er fuldt udrustet og gaaer med Portepee.

           Naar Lumskhed er din Kulde,
           Naar Dumhed er din Ligegyldighed,
                 Og al din Varme
           Haab om Gevindst hvadeller indædt Harme
           -- Du, selv examenløs, en Thingstud er tilfulde.

           Norges unge Frihed slider
           End paa gamle danske Tider.
           Ret har du, om du dømmer strax:
           Den Dragt er fæl og gammeldags.

           Ulykkelige, stol paa Intet i Proces:
           Det er et Polskpasspil hvor Knægte stikke Es.

                 Sig i Støvet reiser Trætten.
                       Helved skoggrer da igjen.
                 Gud bevare høi'ste Retten!
                       Gud bevare mig for den.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE