HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

LITERATUR
Den Frimodige 6. nov. 1833.           G
allimathias er Autor til den Logik,
                 som Landsens Procuratorer til Hjælp i Nøden fik.
           Den lært, i værste Sag de sjelden staae tilskamme,
                 især hvis Retten har betjent sig af den Samme.
d.III,b.2,s.72  

                       Alt deri er forsvart.
                            Kun deri revet ned er Landets svorne Chart.
           Slog En en skyldløs Mand, og dømmes efter den,
                 han frelses, og han kan begynde friskt igjen.
           Fra Slag gaae han til Mord! Mathias har for Mord
                       vel og et lidet Ord?

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE