HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

VELKOMMEN HJEM, TIL BARONEN

(Indsendt.)

Statsborgeren 4. aug. 1833.           Baronen reed engang i Ring
           Ved Citadellets Porte:
           Men da han saa sig ret omkring,
           Saa var Forstanden borte.
                       Ecce qvam bonum etc.

d.III,b.2,s.46  

           Baronen vendte sig paa Hest,
                      Og spurgte Pladsmajoren
           Om han ei saa en liden Rest
           At falde ned til Jorden.
                       Ecce qvam bonum etc.           Majoren, stiv som Kobberfløi,
           Sig snuer mod Adjutanten,
           Der er saa dum som han er høi,
           Og spør' om Han ei fandt'n?
                       Ecce qvam bonum etc.           Da blegned den Major, hvis Kind
           Som Druens ellers straaled.
           Den blege Lieutnant slap en V...,
           Og blussed op som Baalet.
                       Ecce qvam bonum etc.           Thi begge svoer med Rædselseed:
           "Vi vel fornam som svintest
           Ifra hans Høivelbaarenhed
           En Dunst; men saae dog Intet."
                       Ecce qvam bonum etc.           Med Skræk Baronen saae da dem
           At trække Sværd fra Belte;
           Men mere blank brød Taaren frem
           Bag Barten paa de Helte.
                       Ecce qvam bonum etc.           "Ja dræb os skreg de -- thi vi har
           Den Duft som drev i Luften
           omkaps indslugt -- ak den som var
           Hvad I har af Fornuften."
                       Ecce qvam bonum etc.           "Afsted, afsted I Far'os Kjør,
           Som alt mit Vet opæde
           Vidmagre ere I som før.
           Afsted, afsted at lede!"
                       Ecce qvam bonum etc.

d.III,b.2,s.47  

           Forgjæves raader den Major:
                      "Fornuft er jo forbuden.
           Ak! hjælp Jer, Herre, som Jer Bro'r
           Paa Vornedbo foruden."
                       Ecce qvam bonum etc.           Forgjæves raabe begge to:
           "Som Brødrene med Ære
           Paa Vellingaard og Vornedbo
           I kan den Ting undvære."
                       Ecce qvam bonum etc.           Forgjæves faldt det ind ham selv:
           "Jeg er Baron, for Fanden!
           Patent jeg har: hvem søger vel
           Mit Adelskab i Panden?"
                       Ecce qvam bonum etc.           Endnu man seer dem Dag og Nat
           Især paa Hovedtangen;
           Dem, Perpendikkel, Automat,
           Og Spøgelse, troer Mangen.
                       Ecce qvam bonum etc.           Endnu man seer de Tvende gaa
           Paa alle Byens Veie
           At søge hvad jeg bander paa
           Baronen aldrig eied.
                       Ecce qvam bonum etc.

Fenris.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE