HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

BEKJENDTGJØRELSE
Morgenbladet 6. aug. 1833.


   Undertegnede finder sig af andre Hensyn end just Misbil-
ligelse, beføiet til at fralægge sig Forfatterskabet til eller An-
deel i det i Dags-Morgenbladet Indrykkede om Skuespillerne,
mærket W. Samme Fralæggelse gjælder ogsaa adskillige i
Statsborgeren, under samme Mærke, indrykkede Stykker.
   Christiania, den 2den August 1833.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE