HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 183617DE MAI

   er bleven høitideligholdt d. A. i Christiania, Trondhjem, Kra-
gerøe, Arendal, Fredriksstad, Fredrikshald m. fl. Stæder, samt
i Lomb, Toten, Lillehammer, Store Næs, Eidsvold, Trøgstad,
Urskog, Grue, Agger, Asker, Ringerige, Hardanger, Gusdal med
mangfoldige andre Stæder. Dog undtages Hedemarken, som og-
saa i denne Henseende og dennegang staaer tilbage.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE