HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836


d.III,b.2,s. 26  
FOLKEBLADET
No. 29. Tirsdag den 16de Juli 1833.

[SØLVMEDALJE TIL KARI ALFSTAD O. FL.]

   F
ormedelst Indberetning til Hds. Majestæt Dronningen, fra
vor virksomme og patriotisksindede Generalmajor Birch ere føl-
gende af Hds. Majestæt benaadede med en Sølvmedaille for
Huusflid, nemlig: Enken Kari Olsdatter Alfstad paa Toten.
Konerne Gunild Gundersdatter i Opdal, Mathea Iversdatter Bøe
i Risdal og Kari Olsdatter Wildberg i Fedt. Medaillen viser
paa den ene Side Hds. Majestæts Brystbillede, paa Reversen
en Løvkrands, hvori Unionsvaabenet m. m. med Overskrivt i
Svensk: "Alt igjennem dem, Alt for dem." Paa Kanten er ind-
gravet de Benaadedes Navne for Huusflid.
   Pigen Kirsti Sørensdatter i Slidre har i lidt over 12 Aar
vævet 5504 Alen forskjellige Sorter Vævne, hvilken rosværdig
Flid kundgjøres til Opmuntring for Andre, at træde i et saa for-
tjenstfuldt Spor.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE