HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845d.I,b.3,s.191  
TIL MIN VIV           Her bringer jeg Dig en af mine Drenge,
                      i Havet døbt, i Karm af gyldne Strenge.
           Liv af mit Liv, som Kjød udaf mit Kjød,
           og under dine smukke Øine bleven
           saa som jeg tænker nok han blier beskreven,
           jeg lægger ham, min Hustru, i dit Skjød.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE