Om den elektroniske utgaven av Diplomatarium Norvegicum

En eksempelside fra det trykte Diplomatarium Norvegicum

Søkemuligheter, NB se denne

I denne versjonen er det mulig å søke i bind I-XXI av det trykte Diplomatarium Norvegicum. Hele verket består av 22 bind med noe i overkant av 20 000 brev fra norsk middelalder. Bind I-XXI inneholder om lag 18 000 brev fra perioden 1050 til 1590.

Tekstene er ikke ferdig korrekturlest mot den trykte originalen. De inneholder derfor en god del skrivefeil. Den trykte originalen er heller ikke feilfri. Dokumentasjonsprosjektet vil arbeide for å få supplert teksten med faksimiler av originaldokumentene. Det er en kostbar og tidkrevende prosess, men er nødvendig dersom en ønsker å bruke tekstene i (språk)vitenskaplige sammenhenger.

Brevtekstene utgør 20 megabytes eller 500 000 tekstlinjer. Bruk derfor brevlistevalget først for å se antall treff!

Bildet under viser hvordan et typisk brev tar seg ut i det trykte Diplomatariet. De forskjellige informasjonskategoriene er merket med navnet på det tilsvarende feltet i søkesiden du kom fra. Brevet under skiller seg fra de fleste ved at dateringen og sted er svært usikre. Vanligvis vil dato være angitt med dag, måned og år.

Søkemuligheter

For alle feltene gjelder at et '%'-tegn markerer mer tekst. Således vil '%vik' gi tilslag 'vik', 'Kinzarvik', mens 'vik%' gir tilslag som 'vik', 'viku' og 'vikarius'. 'vik' gir bare 'vik' som resultat. Søkeargumentet '%vik%' gir tilslag i alle ord som har 'vik' i seg, for eksempel 'Ramvikom' og 'kvikv'. I tillegg kan du bruke '_' for ett vilkårlig tegn (gjerne mange '_' etter hverandre

I feltene SAMMENDRAG,TEKST,TILLEGG og KILDE er det mulig å kombinere flere søkeargumenter med 'and', 'or' og 'not'. Vanlige bindingsregler gjelder og parenteser kan brukes. Dette er Oracles søkespråk og jeg garanterer ikke for feil.

Eksempler:

'Bergen and Oslo' gir tilslag på alle tekster som inneholder både Bergen og Oslo
'Bergen or Oslo' gir tilslag på alle tekster som inneholder Bergen eller Oslo
'Erling Ormsson' gir tilslag på strengen 'Erling Ormsson'
'Bergen not Oslo' gir tilslag på tekster som inneholder Bergen men ikke Oslo

Tilbake til søkesiden