Olov Agisdotter ror frå belen

variant 1:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Ingebjør Troddedal, Mo, Telemark .
variant 2:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Ingebjør Sandvik, Mo, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Bendik Felland, Skafså, Mo, Telemark .
variant 4:Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Liv Årmote, Mo, Telemark .
variant 5:Oppskrift 1913 av Hallvard Kaldbast, "upreikna av M. Austistog", Mo, Telemark .
variant 6:Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Margit Austistog Fæddand, etter mor hennar, Anne Olsdtr., Mannsverk ( ved Ripilen ), Mo, Telemark .
variant 7:Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Ragnhild Flatastøyl, Vinje, Telemark .
variant 8:Oppskrift med noter 1863 av L. M. Lindeman etter Anne Olsdotter Dahle, Nissedal, Telemark .
variant 9:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Anne Bruhær, Mo, Telemark .
variant 10:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Kari Haugland, Mo, Telemark .
variant 11:Oppskrift, udatert, av Rikard Berge etter Ingebjørg Mjaugedal, Eidsborg, Lårdal, Telemark .
variant 12:Oppskrift, udatert, av Torkjell Oftelid etter ukjent sanger, Høydalsmo, Lårdal, Telemark .
variant 13:Oppskrift, udatert, av Torkjell Oftelid ukjent sanger, Høydalsmo, Lårdal, Telemark .
variant 14:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .
variant 15:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Hæge Soli, Fyresdal, Telemark .
variant 16:Oppskrift 1863 av L.M. Lindeman etter Ingebjør Thronsdatter, Kastedalen, Mo, Telemark .
variant 17:Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Bendik Svegiedalen, Skafså, Mo, Telemark .
variant 18:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter ei gamal kone, i Skafså, Mo, Telemark .
variant 19:Oppskrift ( notis ) 1889 av Moltke Moe etter Anne Moen, Telemark .