Liten Tilvending

variant 1:Oppskrift 1857 av S. Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .
variant 2:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .
variant 3:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .
variant 5:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .
variant 6:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .
variant 7:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .
variant 8:Oppskrift 1863 av S. Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .
variant 9:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .
variant 10:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .