[BIN: 1276]

Liten Tilvending

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .

1. Hør I liden Tilvending
I drag det så vel til minde
det er fru Ingeborg, kongens datter
som går med forgyldte linde
- Vel op for en dag
vi komme vel over de hede. -
2. Hør I liden Tilvending
I drag det så vel i ord
det er fru Ingeborg, kongens datter
som drager guld på jord.
3. Fru Ingeborg går i høieloft
ser hun sig ud så vide
Hisset ser jeg den danske hofmand
sin hest kan han vel ride.
4. Det var fruen Ingeborg
hun strøg guld under sko
så går hum så listelig
liden Tilvending imod.
5. Det var liden Tilvending
han let sin gangar so laupe
de totte de folkji i kongens gård
at jorden vil under dem braute.
6. Det var liden Tilvending
han let sin gangar so springe
de totte de folkji i kongens gård
at jorden vil under dem tvinge.
7. Det var liden Tilvending
han kom der ridend i gård
ude stod hans kjære moder
hun var vel svøbt i mår.
Ekstra opplysninger