[BIN: 1280]

Liten Tilvending

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .

1. Hør (du) I liden Tilvending
I (du) drag det så vel i minde
det er fru Ingeborg kungens datter
som går med forgyldte linde.
- Vel upp for en dag
vi kommer vel over de hede -
2. (Hør I liden Tilvending
I drag det så vel) i or
(det er fru Ingeborgs kungens datter
som) drager gull på jor.
3. Fru I(ngeborg) går i høieloft
ser hun sig ud så vide
hisset ser jeg den danske hofmand
sin hest kan han vel ride.
4. Det var fruen I(ngeborg)
han strøg guld under sko
så går hun så listelig
liten Tilvending imod.
5. Det var liden Tilvending
han let sin gangar så laupe
dei totte dei folkji i kongens går
at jorden vil under dem braute.
6. Det var l(iten) T(ilvending)
(han let sin gangar så) springe
(dei totte dei folkji i kongens går
at jorden vil under dem) tvinge.
7. Det v(ar) l(iten) T(ilvending)
han kom der ridend igår
ude stod hans kjære m(oder)
hun var vel svøbt i mår.
Ekstra opplysninger