[BIN: 1273]

Liten Tilvending

Oppskrift 1857 av S. Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .

1. Hør I liden Tilvending
I drag det så vel til minde
det er fru Ingeborg kungens datter
som går med forgyldte linde.
- Vel upp for en dag
vi komme vel over de hede -
2. (Hør I liden Tilvending
I drag det så vel) i or
(det er fru Ingeborg kungens datter
som) drager gull på jor.
3. Fru I(ngeborg) går i høieloft
ser hun sig ud så vide
hisset ser jeg den danske hofmand
sin hest kan han vel ride.
4. Det var fruen I(ngeborg)
hun strøg guld under sko
så går hun så listelig
liten Tilvending imod.
5. Det var liten Tilv(ending)
han let sin gangar så laupe
de totte dei folkji i kongens går
at jorden vil under dem braute.
6. Det var l(iten) T(ilvending)
(han let sin gangar så) springe
(dei totte dei folkji i kongens går
at jorden vil under dem) tvinge.
7. Det v(ar) l(itan) T(ilvending)
han kom der ridend i går
ude stod hans kjære m(oder)
hun var vel svøbt i mår.
Ekstra opplysninger