HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.345  
[I "LÆSEBOG FOR DEN NORSKE UNGDOM",
FØRSTE DEEL]
Efter Wergelands notis i et eksem-
plar i Videnskabernes Selskabs bib-
liotek, Trondheim; aug. 1844.

Til
det Kongl. norske Videnskabernes Selskab
fra

Henr. Wergeland.    Anm. Arbeidet ved dette Værk har været saaledes fordelt
imellem Udgiverne, at Wergeland har foretaget Udvalget og
forfattet samtlige Indledninger, Fortaler og Personalnotiserne,
og at Berg har leveret Materialierne til disse sidste samt af-
fattet Registrene. --


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE