HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


"JØDINDEN"
Lillehammers Tilskuer 10. sept. 1844.

   Da denne Digtsamling har udvidet sig fra syv til elleve
blomstrende Tornekviste, hvoraf nogle af betydelig Længde, er
det bleven nødvendigt at forhøie Subskriptionsprisen fra 18 &bmskilling;
til 30 &bmskilling; pr. Exemplar. Subskription modtages hos Hr. Bogtryk-
ker Selmer paa Lillehammer. De, som forhen maatte have tegnet
sig, behage at udstryge sig eller at vedtage den forhøiede Priis.
Christiania, 3die Septbr. 1844.
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE