HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.344  
DET FRIGJORTE NORSKE UNIONS-
OG ORLOGS-FLAG
Særskilt utkommet; 12. juli 1844.

(Mel. Ung Adelsteen paa Thinget stod).           I
Folkets Barm har Kongen læst,
                            og Skyen i dets Blik opdaget.
           Nu er den væk som Fnug for Blæst;
                 thi Kongen rakt har Folket Flaget.
           Ja just det Flag Kong Oscar gav,
           som i hvert Bryst stod tegnet af.


           Skarlagenrødt med Løven i --
                 saa drømte Folket sig som bedste.
           Nu flyver ingen Ørn meer fri
                 end Bann'ret op paa Borg og Fæste.
           Det er et Syn godt som et Ruus
           det Syn paa gamle Agershuus.           Ja, Konning! høirødt er vort Flag;
                 saa er vort gamle Konningmærke.
           Gid vi for dig saa varm en Dag
                 maa i vort Blod dets Let forstærke!
           Thi Ret og Sandhed har du øvt,
           det Folk gjort glad, som var bedrøv't.           O fagre Blomst paa Norges Bryst!
                 hvor Hjertet under dig maa banke!
           En Rose skjøn i Fredens Lyst,
                  -- i Krig, naar Mænd sig om dig sanke,
                 da bliver du for deres Syn
                 en Baune rød, et Flammelyn.           Og foran foran flyver det,
                 og gjæve Nordmænd storme efter.
           Det er som var i Flagets Let
                 indtryllet Seir og Underkræfter;
           og kommer røversk Ørn, forsand
                 han svider Fjedre i dets Brand!

Henr. Wergeland.    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE