HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[PÅ OMSLAGET AV MANUSKRIPT TIL
"DEN ENGELSKE LODS"]
Efter ms. UB Oslo 584 fol. E. 16;
10. juli 1844.

   Skulde jeg under min Sygdom døe pludselig følges min
Text hvor jeg ikke har faaet seet de af min Fader foreslaaede
Rettelser. Men hvem skal korrigere? Jeg troer Guldberg kjen-
der godt min Haand. Kanskee han vil? Min Fader saa en
Revision.
10 Juli 1844
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE