HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[TILEGNELSE I "LÆSEBOG FOR DEN NORSKE
UNGDOM" I.]
Efter ekspl. UB Oslo; april 1844.

Til Hrr Adjunkt Chr. Lange,
   Lærer i Modersmålet ved Søkrigsskolen i Frederiksværn, med
Anbefaling
fra
Udgivere og Forlæggerske.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE