HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


FOR ARBEIDSKLASSEN
Morgenbladet 6. febr. 1844.

   No. 3 er udkommet, indeholdende:      1) Scener fra Hytterne1
(Fortsættelse fra No. 24 forrige Aargang).      2) Den Fattiges
Kirkegang. Forældre- og Lancaster-Opdragelse i Kjeltringsstre-
ger
. For 1 &bmskilling; hos Bogbinder Barlien i Storgaden.

  
      No. 1 & 2 (Dobbeltnummer) indeholdende:
Træk af Carl
      Johans Liv,
erholdes sammesteds for 2 &bmskilling;. Subskription paa
      dette Blad (27 &bmskilling; Aargangen iberegnet Porto) modtages
      hos Bogtrykker Roshauw og Bogbinder Barlien.1
  tilbakeEt Kapitel af Enerhougens og Briskebyes Mysterier.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE