HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND[RIMEDE LEVEREGLER]
Efter Wergelands ms. UB Oslo fol.
584 F 60; beg. av 1844(?).           R
iig nok er stedse Viismand; men
           ei altid Riig viis nok igjen.


           Ungdoms Lært er Manddoms Magt,
           Gubbes Trøst, Fattigs Rigdom, Riges Pragt.           Hvo Hovdet har tomt, skjøndt Pungen er fuld,
           er kun et Faar med gylden Uld.

d.VI,b.1,s.339  

           Rettergang er Busken med Torne paa, hvor Faaret
                      for Ulv nok reddes kan, men blir for Uld beskaaret.           Den Døde skal du ære, som Grund til Agt dig gav;

   [Resten mangler.]


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE