HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


BEKJENDTGJØRELSE
Morgenbladet 10. mars 1844.

  
      Ihændehaverne af paategnede Planer til
"Den engelske
      Lods"
bedes velvilligen at indlevere samme i Dahls og
      Tobiesons Boglader.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE