HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND[RIMEDE LEVEREGLER]
Efter Wergelands ms. UB Oslo fol.
584 E 15; beg. av 1844(?).           S
tol ei på eget Vid! At ro sig langt fra Land
           og frygte ingen Ting gjør tidt skibbrudden Mand.
d.VI,b.1,s.338  

           Lidt vovet, lykket vel, opmuntrer dig til Stort.
                      Stort vovet, lykket slet, alt Mod dig tager bort.           At daarligt, slet begyndt til Skade vorder endt,
           er det at undres paa? er det ei vel fortjent?           Pas, naar du reiser op, at ei et Andet falder!
           Alt hvad i Hast er gjort, opnaaer kun stakket Alder.           Vist raaber mangen Ting i Bondens Gaard: "kom hid!
           kom Hosbond!" Men betænk, hver Gjerning har sin Tid!           At blive rig i Hast, naar Rigdom ei er til,
           Den Troldmand være maa, som derpaa tænke vil.           Hvis, Bonde, du med Skat vil pakket see din Lade
           da løftes vil din Greb, da trædes vil din Spade.           Hvad kroget voxer op det bliver kroget siden.
           Saa dannes Drengen bedst, mens han endnu er liden.           Der meget er, som gjort ei synes nogen Konst;
           men som en ulært Haand forsøger kun omsonst!           Det lykkes sjelden vel, at gaae af Fædrestand.
           En Stand, som fremmed er, er som et fremmed Land.    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE