HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BINDAFSKEDSSANG
TIL
KAPITAIN, TOLDINSPEKTØR THEISTE
DEN 21 DECBR. 1843
Efter manuskript hos advokat
Carl Lundh.

Mel. Svøm trygt paa Codans Bølge.           I
Nordland Fuglen "Theiste"
                 paa vide Togter flyer;
           da henter den Bereiste
                 sig friske Eventyr.
           Dog han tilbagevender
                 alt til det samme Skjær
           der er det Savnet ender;
                 den Plet er ham saa kjær.
d.VI,b.1,s.333  

           Lad da som Skjærets Pande,
                            hvor Theisten hviler paa
           altmellem vilde Vande
                 midtpaa det vide Blaa,
           sig denne Aften hæve
                 frem mellem Dages Flugt!
           Lad dem velsignet leve
                 i Mindets vide Bugt!           Hvor viden Du skal vanke,
                 trofaste, ædle Ven,
           til denne Quel din Tanke
                 dog vende sig igjen!
           Den Quel imellem Queller
                 skal være Theistens Skjær.
           Af trofaste Farveller
                 til den Du bunden er!    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE