HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


TIL
DIREKTIONEN FOR REDNINGSANSTALTEN
Av Generalmajor Birchs papirer i
Riksarkivet, Oslo; 21. mars 1843.

NB
   Som i moralsk Henseende særdeles trængende til at optages
i Redningsanstalten og det strax og nolens volens paapeges
Sælgepigerne
      Regine Sofie, 15 Aar, Datter af Arbeider Andersen (paa
            Enerhougen)
      Oline
[rettet fra Anne]
Marie, 16 Aar, Datter af en Kone
            ved Navn Inger (paa Do)
d.VI,b.1,s.328         Pauline
[rettet fra Helene]
Aslesen, 17 Aar gl. (paa Do)
      Marie Svendsdtr i Svendsgaarden paa Grønland
   Kan ikke Redningsanstalten her gribe ind, bør Politiet anime-
res dertil. --

21 Marts/43
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE