HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[AV BREV TIL EN DANSK VENN]
Efter "Ny Portefeuille" bd. 2, sp. 96
(16. april 1843); mars 1843.

   -- -- -- Du og enhver Dansk vil kunne bevidne, at jeg ikke
pleier at være saa lidet fiintfølende, at jeg paa nogen Maade
skulde saare Enkeltmand med Henspil paa hans Folks mindre
lykkelige og ærefulde politiske Forfatning. Idetmindste griber
jeg aldrig Initiativet til deslige Samtaler. -- -- Kontorbudet
staaer for Eftertiden til enhver reisende Dansks Tjeneste, som
vil besøge Archivet; og for at faae see Rigsakten (ikke Grund-
loven, som den legère Forf. i Portef. vil), skal han vise mig en
speciel Tilladelse. Det er ikke mere end rimeligt, at jeg for
Fremtiden er noget mindre tjenstfærdig.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE