HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


S. T.
HR. KAPITAIN G. MUNTHE
KROGEN, INDRE SOGN
Efter ms. UB Oslo 584 fol. F. 84.
Arkivet 22de Februar [1843.]

   Hilsen over Fjellet! Blot en Hilsen, blot et Livstegn nu da
jeg er unnastængt fra Lyset somom man vilde hvælve Potten
over Blomsten istedetfor at sætte denne i den. -- "Nattens Dia-
mant" lever i højeste Velgaaende hos min Nabo Artilleri-lieut.
Tischendorff. Jeg maatte skille mig ved den, da den gik rakt
opover Væggen og myrdede mine Kaniner. Jeg har et Eventyr
i Hovedet om det -- et i Stiil ganske orientalsk -- ; men hvorfor
nu skrive ned noget.

   Til Mai kommer Konst.historien; netop vil jeg haabe til 17 Mai
det Afsnit af Historien, som ender med denne Dag. Jeg vilde
ønske jeg havde vedhaanden det jeg har skrevet om Syne-
Martha; men saa er ikke Tilfælde. Derfor indlagte Nr., skjøndt
d.VI,b.1,s.327   Udvandringerne vel ikke have vundet Proselyter i Sogn. Angaa-
ende Syne-Martha, da tænkte jeg, at jeg skulde være bleven
dømt til Baal og Brand; men jeg seer at jeg har sluppet med
St. Benitoen
Din
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE