HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


S. T.
HR. KAPITAIN THEISTE
Efter ms. hos Selsk. for Oslo bys
vel; 1. nov. 1842.

   Hr. Studiosus, Kopiist Helt anvises til Udbetaling af Sel-
skabet for Kristiania Byes Vels Kasse 2 -- to -- Spdlr. for af
ham til Forstædernes Almubogsamling indkjøbte 16 Bind Reise-
beskrivelser.
1 Nov. 1842.
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE