HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[ATTEST TIL "SELSKABET FOR CHRISTIANIA BYE'S
VEL" FOR UTFØRT BOKBINDERARBEIDE]
Efter ms. hos Selsk. for Oslo bys
vel; 4. august 1842.

   Ovennævnte Arbeide er billigt og godt udført. Da Prokurator
Rasch, som Formand for Selskabet for Byens Vel, før sin Bort-
reise gav mig Tilsagn om at dette vilde overtage disse Udgivter
til Almu-bogsamlingerne for Forstæderne, forventes denne
Regning udbetalt af vedkommende Funktionær i Hr. Rasch's
Fravær.
4. Aug. 1842.
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE