HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.322  
[FRAGMENT AV BREV TIL GEORGE HENRIK JÆGER]
Efter ms. UB Oslo 584 fol. B 14 e
1; Chr.ia 11. Juli 1842.

   Forstaaer De Dem, høistærede Hr. Jæger, paa en saadan
Regning som indlagte? Jeg blev ikke klog derpaa. Men er det
saa jeg har nogle Skilling tilgode, saa indcasser dem. Over-
bringeren Hr. P. L. Møller, der har et Navn i Danmark, har
sat sig ind i vore literære Forhold, og vil nok lade høre fra sig.
Mine Aktier ville da maaskee hæve sig i Danmark. Han har
lovet mig at ville forsøge, om en Samling af mine lyriske
[ -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ]

de svenske Jøder, lader til at være ikke uvillig til at kjøbe de
for Boghandelen bestemte Expl. Den oversættes vel paa Tydsk
nu i Altona; men jeg troer ikke det vil skade Afsætningen i
Danmark og Sverige. Løser De mig ud fra den Debet til Leh-
mann skal De faae de Explr. over de 225, som jeg ikke, ifølge
Forpligtelser, behøver. De vil vinde Kunder ved den Entre-
prise. Skyndsomst Svar udbedes.
   Hilsen og tillykke fra Deres
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE