HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.321  
TIL
DIREKTIONEN FOR DET KONGL. SELSKAB
FOR NORGES VEL
Efter ms. UB Oslo Dep. 209; 8.
mai 1842.

   Det er min Hensigt at oprette og selv at bestyre en Bog-
samling for Menigmand i Omegnen af min Bolig -- Arbeiderne
paa Ruseløkbakken, Briskeby etc. -- hvortil jeg anmoder den
ærede Direktion for Selskabet for Norges Vel om at meddele
mig de af det udgivne Skrivter, der kunne være passende for
et saadant Meed, som vel idetmindste fortjener at forsøges. --
Grotten paa Slotspladsen 8 Mai 1842. --
Ærbødigst
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE