HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


TIL
DIREKTIONEN FOR DET KGL. SELSKAB
FOR NORGES VEL
Efter ms. UB Oslo Dep. 209; 1. juni
1842.

   Naar de til Skibtvedt Almuebogsamling skjænkede Bøger
afhentes, udbedes Tilladelse til at udtage 3 Sæt Exemplarer til,
Storthingsforhdlr. undtagne, hvilke da ere bestemte til de i ved-
lagte Blad omtalte Almuebogsamlinger for Byens Forstaddistrik-
ter samt til en for Garnisonen eller Hovedvagten.
Kristiania 1 Juni 1842. --
Ærbødigst
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE