HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


TIL
DIREKTIONEN I SELSKABET FOR NORGES VEL
Efter ms. UB Oslo Dep. 209; 16.
april 1842.

   Paa Grund af vedlagte Skrivelse fra Sognepræsten i Skib-
tved, der ligger i et Strøg af Landet, hvor Almuens egne
Bestræbelser for fri Oplysning ikke synes saa tidlig vakte, som
Beliggenheden tilsiger, og hvor den behøver Retledning ved
Siden af Opmuntringen, andrages om, at Selskabets Skrivter i
Lighed med hvad der skede ved Vardøes, Talvigs og Enebaks
Bogsamlinger, ogsaa maa blive skjænkede og ved mig udtagne
til Almuebogsamlinger i Skibtved.
Kristiania 16 April 1842.
Ærbødigst
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE