HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


JØDEN
Ni blomstrende Tornekviste.

Lillehammer Tilskuer 1. april 1842.

   Under denne Titel vil en Samling af originale Poesier ud-
komme, hvis Tendents er ogsaa fra Følelsens Side at under-
støtte Tolerantse-Motionen. Bekjendte og Venner af Sagen ind-
d.VI,b.1,s.319   bydes til at fremme Foretagendet. For 1 Expl. 30 &bmskilling;. For 2
Expl. 40 &bmskilling;. For 3 Expl. 60 &bmskilling;. For 7 Expl. 1 Spd. Paategnede
Planer bedes hurtigst remiteret.
Kristiania i Marts 1842.
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE